THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

BƯỚC 1: Thành phần hồ sơ bắt buộc gồm có

1/ Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền đất (Bản chính);

2/ Hợp đồng sang nhượng Quyền sử dụng đất giữa bên mua và bên bán có chứng thực của Văn phòng Công chứng (Bản chính);

3/ Biên lai thuế nhà đất năm gần nhất đối với đất ở (bản photo);

4/ Căn cước công dân và hộ khẩu của bên mua (bản sao y);

5/ Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân: Bên bán ký tên và Tờ khai thuế Trước bạ: Bên mua ký tên (Khai và ký tên theo mẫu quy định chung);

6/ Đối với 01 số địa phương có cấp đổi số liệu gồm: thay đổi diện tích, số tờ, số thửa thì kèm 01 Đơn đăng ký biến động do chủ sử dụng đất khai và ký tên (Đơn này do cơ quan Đăng ký quyền sử dụng đất địa phương cung cấp theo mẫu quy định).

BƯỚC 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, thị,… (Nơi có tài sản cần đăng ký thay đổi):

Chủ sử dụng đất (Bên mua) mang hồ sơ kèm Căn cước Công dân bản chính để bóc số theo thứ tự chờ nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND địa phương để nộp hồ sơ và lấy phiếu hẹn giải quyết hồ sơ theo quy định chung.

(Nếu nhờ người khác nộp thay thì phải có Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan Công chứng)

BƯỚC 3: Chờ lấy Thông báo thuế theo phiếu hẹn và nộp thuế tại Kho bạc hay Ngân hàng (Thông thường theo quy định là: 08 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ)

BƯỚC 4: Sau khi nộp lại biên lai thu thuế tại Bộ phận tiếp nhận (thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ) thì Bên tiếp nhận sẽ hẹn 03 ngày làm việc để trả Giấy Chứng nhận đã chỉnh lý biến động cho bên nộp hồ sơ (bên mua).

Bình luận