THỦ TỤC CẤP SỔ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ờ VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

I. Thủ tục làm Giấy chứng nhận

Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận:

– Đơn đăng ký cấp GCN theo Mẫu

– Một trong các loại giấy tờ về QSDĐ, giấy tờ về tài sản gắn liền với đất

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (như biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất…); giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

– Sổ hộ khẩu, CMT/CCCD,…

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, thị,… (Nơi có tài sản cần đăng ký thay đổi)

– Chủ sử dụng đất (Bên mua) mang hồ sơ kèm Căn cước Công dân bản chính để bóc số theo thứ tự chờ nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND địa phương để nộp hồ sơ và lấy phiếu hẹn giải quyết hồ sơ theo quy định chung.

(Nếu nhờ người khác nộp thay thì phải có Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan Công chứng)

Bước 2: Chờ lấy Thông báo thuế theo phiếu hẹn và nộp thuế tại Kho bạc hay Ngân hàng

– Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo các khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp Sổ.

– Hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo quy định như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có). Khi nộp tiền xong thì giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3: Trả kết quả

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

* Thời gian giải quyết

– Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

II. Các khoản phí phải nộp tiến hành thủ tục làm sổ đỏ

– Tiền sử dụng đất nếu thuộc trường hợp phải nộp

– Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

– Lệ phí trước bạ

– Lệ phí cấp Sổ đỏ tùy thuộc từng địa phương

– Lệ phí địa chính

Bình luận