Ôn thi chứng chỉ nghề môi giới bộ đề số 1

Bạn sẽ có 4500 giây để hoàn thành bài trắc nghiệm, Bạn đã sẵn sàng?
(lưu ý: bạn không thể chọn lại câu trả lời)

4500
0%

Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó: Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng. Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng. Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1% cho mỗi đợt thanh toán. Phí bảo trì sẽ được thanh toán trong đợt:

Đúng! Sai!

Tranh chấp về đất đai giữa các bên, trước khi khởi kiện phải:

Đúng! Sai!

Nguyên tắc của người môi giới muốn phát triển dài hạn là

Đúng! Sai!

Hành vi nào sau đây không bị cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS?

Đúng! Sai!

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở khi

Đúng! Sai!

Để tăng khả năng thành công khi môi giới, người môi giới cần hiểu khách hàng của mình là ai, theo đó, người môi giới cần:

Đúng! Sai!

Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồng. Ngân hàng định giá 420 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị của BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là

Đúng! Sai!

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS

Đúng! Sai!

Yếu tố môi trường trong phân tích giá trị BĐS bao gồm các nội dung gì?

Đúng! Sai!

Trong môi giới BĐS dự án, tiếp nhận sản phẩm là bước đầu tiên để nhân viên kinh doanh có thể ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Chiến lược “Đẩy” áp dụng trong kinh doanh BĐS được hiểu như thế nào?

Đúng! Sai!

Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa không quá… căn hộ trong một tòa nhà chung cư tại Việt Nam

Đúng! Sai!

Đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS:

Đúng! Sai!

Phong cách đàm phán các bên cùng quan tâm đến lợi ích của nhau với tinh thần hợp tác và đều thu được lợi ích là phong cách đàm phán

Đúng! Sai!

Quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật nước ta thể hiện qua các quyền chủ đạo nào?

Đúng! Sai!

Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó: Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng. Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng. Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1% cho mỗi đợt thanh toán. Đợt 7 khách hàng thanh toán đúng thời hạn quy định trong hợp đồng, khách hàng được ưu đãi chiết khấu, vậy khách hàng thanh toán trong đợt 7 là bao nhiêu?

Đúng! Sai!

Nội dung nào sau đây không quy định trong nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Đúng! Sai!

Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung ( có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Nội dung dịch vụ môi giới BĐS bao gồm những lĩnh vực sau đây, ngoại trừ:

Đúng! Sai!

Vai trò quản lý của Nhà nước có tác động… hoạt động kinh doanh trên thị trường BĐS

Đúng! Sai!

Phí bảo trì phần sở hữu chung trong chung cư mà khách hàng phải trả được quy định:

Đúng! Sai!

Nhận xét nào sau đây là sai?

Đúng! Sai!

Môi giới BĐS là loại hình

Đúng! Sai!

Công việc đầu tiên khi người môi giới tìm kiếm khách hàng là phải xác định:

Đúng! Sai!

Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS độc lập

Đúng! Sai!

Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng, trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở đó với khách hàng, phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Khi chất lượng sản phẩm như nhau thì phải lấy yếu tố nào để cạnh tranh trên thị trường?

Đúng! Sai!

Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó: Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng. Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán. Người mua sẽ thanh toán trong đợt 5 là:

Đúng! Sai!

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS khi có đủ điều kiện sau: ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Phần nào sau đây thuộc sở hữu riêng của người mua căn hộ?

Đúng! Sai!

Tính bất động của BĐS có thể hiểu là:

Đúng! Sai!

Tình huống: Người mua đặt cọc 20 triệu đồng để mua căn nhà với giá 400 triệu đồng. Người bán đổi ý không bán. Giả sử trong hợp đồng đặt cọc không có điều khoản phạt vi phạm, thì người bán phải trả tiền đặt cọc và đền bù tiền thiệt hại cho người mua theo luật, tổng cộng số tiền trả lại cộng với phạt vi phạm :

Đúng! Sai!

Tình huống: Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau:Diện tích sử dụng căn hộ F là: 55,04 m2 (được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ; Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 51,24 m2’ khách hàng được quyền:

Đúng! Sai!

Khi tư vấn đặc điểm BĐS, người môi giới phải cho khách hàng thấy được:

Đúng! Sai!

Khách hàng mua sản phẩm cho người môi giới là do ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Bản chất của môi giới BĐS là :

Đúng! Sai!

Thời điểm chuyển quyền sử dụng đất khi giao dịch là

Đúng! Sai!

Điểm nào đặc biệt quan trọng đối với việc hoạch địch chiến lược Marketing trong kinh doanh BĐS

Đúng! Sai!

Tinh huống : Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau:Diện tích sử dụng căn hộ F là : 55,04 m2 ( được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ; Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 57,7 m2‘ khách hàng được quyền:

Đúng! Sai!

Khi tiếp xúc, tư vấn khách hàng, người môi giới không nên:

Đúng! Sai!

Nội dung của sàn giao dịch BĐS không bao gồm

Đúng! Sai!

Trước khi bàn giao nhà (BĐS hình thành trong tương lai) cho người mua, doanh nghiệp trong nước được lấy tối đa … giá trị hợp đồng

Đúng! Sai!

Một danh sách khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm riêng biệt là

Đúng! Sai!

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền:

Đúng! Sai!

Nhà ở nếu đủ điều kiện theo quy định, chủ sở hữu có thể thế chấp cho tổ chức nào sau đây?

Đúng! Sai!

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam

Đúng! Sai!

Tiếp nhận sản phẩm từ Ban Giám đốc Công ty, việc đầu tiên người môi giới cần thực hiện

Đúng! Sai!

Các nội dung nào sau đây bị cấm? ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

BĐS là nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân:

Đúng! Sai!

Phạm vi kinh doanh dịch vụ BĐS của tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài:

Đúng! Sai!

Vai trò của người môi giới BĐS ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Những giao dịch nào sau đây không phải là giao dịch về nhà ở:

Đúng! Sai!

Chỗ đậu xe ô tô trong các khu nhà chung cư ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Từ 01/07/2015, thời hạn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam tính từ ngày cấp là:

Đúng! Sai!

Khi “cầu” BĐS tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá bán và tiền thuê BĐS trong ngắn hạn ?

Đúng! Sai!

Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS có thời hạn sử dụng

Đúng! Sai!

Hợp đồng nào sau đây không phải là hợp đồng kinh doanh BĐS?

Đúng! Sai!

Giai đoạn nào không thuộc giai đoạn thực hiện dự án?

Đúng! Sai!

Ôn thi chứng chỉ nghề môi giới bộ đề số 1
Kết quả bài làm

Chia sẻ kết quả:

Vui lòng điền thông tin để nhận kết quả!

Bình luận