Bạn sẽ có 3900 giây để hoàn thành bài trắc nghiệm, Bạn đã sẵn sàng?
(lưu ý: bạn không thể chọn lại câu trả lời)

3900
0%

Những loại bất động sản nào được đưa vào kinh doanh?

Đúng! Sai!

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là những điều kiện nào sau đây:

Đúng! Sai!

Hình thức nào không áp dụng đối vói tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản?

Đúng! Sai!

Môi giới bất động sản bao gồm những nội dung gì?

Đúng! Sai!

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nghĩa vụ gì?

Đúng! Sai!

Điều kiệu của nhà, công trình xây đựng được đưa vào kinh doanh là gì?

Đúng! Sai!

Bên bán nhà, công trình xây dựng có những nghĩa vụ gì?

Đúng! Sai!

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản là gì?

Đúng! Sai!

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản theo hình thức nào?

Đúng! Sai!

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản bắt buộc phải đảm bảo yêu cầu gì?

Đúng! Sai!

Quản lý nhà nước về bất động sản bao gồm những nội dung gì?

Đúng! Sai!

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?

Đúng! Sai!

Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai có những yêu cầu gì?

Đúng! Sai!

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản là gì?

Đúng! Sai!

Điều kiện của các loại đất được phép đưa vào kinh doanh quyền sử dụng đất là gì?

Đúng! Sai!

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức nào sau đây:

Đúng! Sai!

Đâu không phải là nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng?

Đúng! Sai!

Hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang mảy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cắp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phổt, thu lôi, cứu hoả có phải là phần sử hữu chưng của nhà chung cư không?

Đúng! Sai!

Kinh doanh bất động sản là gì?

Đúng! Sai!

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nghĩa vụ gì?

Đúng! Sai!

Bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền gì?

Đúng! Sai!

Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Đúng! Sai!

Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng không có quyền gì?

Đúng! Sai!

Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm những nội dung nào?

Đúng! Sai!

Để thành lập sàn giao địch bất động sản cần có những yêu cầu gì?

Đúng! Sai!

Đối với Trường hợp mua bán nhà ở trực tiếp từ chủ đầu tư thì: thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kế từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoăc kể từ thời điếm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư

Đúng! Sai!

Đổi tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm:

Đúng! Sai!

Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm nội dung gì?

Đúng! Sai!

Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước tim tường, đúng hay sai?

Đúng! Sai!

Nguyên tắc của việc kinh doanh bất động sản là gì?

Đúng! Sai!

Theo Luật KD BĐS 2014 thì Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm những hoạt động gì ?

Đúng! Sai!

Diện tích ban công, lô gia của căn hộ chung cư có được tỉnh trong phần diện tích sở hữu riêng hay không?

Đúng! Sai!

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ gì?

Đúng! Sai!

Bên mua nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ gì?

Đúng! Sai!

Các hành vi bị cấm trong Kinh doanh bất động sản là gì?

Đúng! Sai!

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới hình thức nào?

Đúng! Sai!

Điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là gì?

Đúng! Sai!

Điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản?

Đúng! Sai!

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền gì?

Đúng! Sai!

Thời hạn ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản?

Đúng! Sai!

Hiệu lực thi hành của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 bắt đầu từ ngày nào?

Đúng! Sai!

Bên thuê nhà, công trình xây dựng có quyền gì?

Đúng! Sai!

Bên cho thuê quyền sử dụng đất không có quyền gì?

Đúng! Sai!

Đổi tượng nào sau đây được hưởng chính sách về nhà ở xã hội:

Đúng! Sai!

Bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có quyền gì?

Đúng! Sai!

Bên bán nhà, công trình xây dựng có những quyền gì?

Đúng! Sai!

Đối tượng nào được mua nhà ở tại Việt Nam

Đúng! Sai!

Bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ gì?

Đúng! Sai!

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền gì?

Đúng! Sai!

Bên thuê nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ gì?

Đúng! Sai!

Ôn thi chứng chỉ nghề môi giới BĐS bộ đề số 3
Kết quả bài làm

Chia sẻ kết quả:

Vui lòng điền thông tin để nhận kết quả!

Quiz by CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐỊNH HẢI