Bạn sẽ có 4500 giây để hoàn thành bài trắc nghiệm, Bạn đã sẵn sàng?
(lưu ý: bạn không thể chọn lại câu trả lời)

4500
0%

Chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản có giá trị sử dụng trong thời hạn:

Đúng! Sai!

về điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án phải có vốn ( Câu có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Kết quả đàm phán nào là tốt nhất

Đúng! Sai!

Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hêt hạn thì:

Đúng! Sai!

Nhà môi giới cần phải:

Đúng! Sai!

Cá nhân kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản độc lập phải cỏ điều kỉện gì?

Đúng! Sai!

Để hiệu quả việc mua bán hàng, nhà môi giới bất động sản cần:

Đúng! Sai!

Nhà môi giới bất động sản khi tư vấn cho khách hàng có được phép:

Đúng! Sai!

Đất đai được phân chia làm những nhóm nào sau đây:

Đúng! Sai!

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định khung giá đất ở Việt Nam:

Đúng! Sai!

Diện tích nhà ở xã hội tối thiểu bao nhiêu m2?

Đúng! Sai!

Chọn đáp án đúng:

Đúng! Sai!

Nhận xét nào sau đây là đúng nhất:

Đúng! Sai!

Trở ngại tâm lý của khách hàng khi tiếp xúc với người môi giới bất động sản là gì

Đúng! Sai!

Nguyên tắc của hoạt động môi giới Bất động sản là:

Đúng! Sai!

Đâu là những sai lầm thường mắc phải trong đàm phán:

Đúng! Sai!

Tiêu chí nào ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản:

Đúng! Sai!

Chọn đáp án đúng :

Đúng! Sai!

Trong những trường hợp nào sau đây sẽ bị thu hồi đất:

Đúng! Sai!

Trong quy trình môi giới, người môi giới BĐS cần thực hiện các nhiệm vụ sau

Đúng! Sai!

Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản đế hành nghề thì sẽ:

Đúng! Sai!

Là nhà môi giới bất động sản, công việc nào sau đây được thực hiện thường xuyên nhất:

Đúng! Sai!

Nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn như thế nào?

Đúng! Sai!

Bên môi giới không được đồng thời là:

Đúng! Sai!

Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bât động sản không

Đúng! Sai!

Truyền thông marketting là gì?

Đúng! Sai!

Nội dung của môi giới theo Điểu 63 Luật Kinh doanh bẩt động sản là:

Đúng! Sai!

Phương tiện truyền thông, nhà môi giới bất động sản cần lựa chọn đê truyền tải thông tin đến khách hàng:

Đúng! Sai!

Nhà môi giới bất động sản có được đàm phán với chủ đầu tư dự án để đẩy giá bất động sản lên so với hợp đồng và thu khoản chêch lệch này ra ngoài sổ sách:

Đúng! Sai!

Nhà môi giới cần phải quan tâm đến kỹ năng nào sau đây:

Đúng! Sai!

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Đúng! Sai!

Tất cả Bất động sản được giao dịch trên sàn giao dịch Bẩt động sản bắt buộc phải công khai thông tin:

Đúng! Sai!

Trường hợp dự án bất động sản, công trình xây dựng đã thế chấp vay tiền Ngân hàng thương mại, người môi giới bất động sản khi tư vẩn cho khách hàng:

Đúng! Sai!

Theo quy định của Luật đất đai 2013, những cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất

Đúng! Sai!

Môi giới Bất động sản là:

Đúng! Sai!

Nội dung nào không thuộc nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản?

Đúng! Sai!

Nội dung nào là hoạt động của sàn giao dịch bất động sản?

Đúng! Sai!

Yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sàn là:

Đúng! Sai!

Điều kiện dự án phân lô, bán nền, bao gồm :

Đúng! Sai!

Nhà môi giới cần phải:

Đúng! Sai!

Hoa hồng môi giới được hưởng bao nhiêu phần trăm trong hợp đồng

Đúng! Sai!

Sàn giao dịch Bất động sản có quyền nào sau đây?

Đúng! Sai!

Nhà môi giới bất động sản cỏ được phép nhận tiền đặt cọc để mua căn hộ từ khách hàng không

Đúng! Sai!

Chọn đáp án đúng

Đúng! Sai!

Trách nhiệm của sàn giao dịch bất động sản?

Đúng! Sai!

Nhà môi giới cần phải quan tâm đến kỹ năng nào sau đây:

Đúng! Sai!

Nhà môi giới bất động sản cỏ được chào bản ‘bất động sản, khi:

Đúng! Sai!

Khách hàng quan tâm điều gì nhất khi tìm hiểu mua chung cư

Đúng! Sai!

Tất cả Bất động sản được giao dịch trên sàn giao dịch Bẩt động sản bắt buộc phải công khai thông tin:

Đúng! Sai!

Sàn giao dịch Bất động sản được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ nào?

Đúng! Sai!

Luật đất đai 2013 cổ hiệu lực ngày nào?

Đúng! Sai!

Người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản vi phạm các nguyên tẳc hành nghề quy định tại Luật Kinh doanh Bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ thì sẽ:

Đúng! Sai!

Một hợp đồng môi giới nói chung cỏ thể bị hủy giữa hai bên nêu:

Đúng! Sai!

Trong bộ hồ sơ của dự án, công trình xây dựng nào sau đây không thể đưa lên sàn giao dịch bất động sản để niêm yết:

Đúng! Sai!

Chọn đáp án đúng Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, sở hữu đất đai thuộc:

Đúng! Sai!

Hành nghề môi giới độc lập nhưng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định thì bị xử lỷ như thế nào

Đúng! Sai!

Điều kiện để hành nghề môi giới bất động sản

Đúng! Sai!

Doanh nghiệp kỉnh doanh dịch vụ sàn giao dịch Bất động sản có những quyền nào sau đây?

Đúng! Sai!

Điều kiện để được cẩp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Đúng! Sai!

Hợp đồng thuê nhà sẽ chấp dứt khi nào?

Đúng! Sai!

Ôn thi chứng chỉ nghề môi giới bộ đề số 7
Kết quả bài làm

Chia sẻ kết quả:

Vui lòng điền thông tin để nhận kết quả!

Quiz by CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐỊNH HẢI