Bạn sẽ có 3300 giây để hoàn thành bài trắc nghiệm, Bạn đã sẵn sàng?
(lưu ý: bạn không thể chọn lại câu trả lời)

3300
0%

Bản chất của môi giới BĐS là

Đúng! Sai!

Nội dung dịch vụ môi giới BĐS bao gồm những lĩnh vực sau đây, ngoại trừ:

Đúng! Sai!

Số lượng “cung” nhà ở cố định “cầu” nhà ở giảm, giá nhà sẽ thay đổi thế nào ?

Đúng! Sai!

Yếu tố môi trường trong phân tích giá trị BĐS bao gồm các nội dung gì?

Đúng! Sai!

Khách hàng mua sản phẩm cho người môi giới là do

Đúng! Sai!

Bản chất của môi giới BĐS là

Đúng! Sai!

Nhà môi giới BĐS được trả phí môi giới do

Đúng! Sai!

Để tăng khả năng thành công khi môi giới, người môi giới cần hiểu khách hàng của mình là ai, theo đó, người môi giới cần:

Đúng! Sai!

Nguyên tắc quan trọng trong tư vấn khách hàng là ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Tiếp nhận sản phẩm từ Ban Giám đốc Công ty, việc đầu tiên người môi giới cần thực hiện

Đúng! Sai!

Tình huống: Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau: Diện tích sử dụng căn hộ F là: 55,04 m2 (được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ; Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 51,24 m2’ khách hàng được quyền:

Đúng! Sai!

Môi giới BĐS là loại hình

Đúng! Sai!

Chiến lược “Đẩy” áp dụng trong kinh doanh BĐS được hiểu như thế nào?

Đúng! Sai!

Vai trò của người môi giới BĐS (Câu hỏi có 2 đáp án đúng)

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Khi “cầu” BĐS tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá bán và tiền thuê BĐS trong ngắn hạn ?

Đúng! Sai!

Nội dung nào sau đây không quy định trong nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Đúng! Sai!

Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó: Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng. Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng. Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1% cho mỗi đợt thanh toán. Đợt 7 khách hàng thanh toán đúng thời hạn quy định trong hợp đồng, khách hàng được ưu đãi chiết khấu, vậy khách hàng thanh toán trong đợt 7 là bao nhiêu?

Đúng! Sai!

Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó: Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng. Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng. Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1% cho mỗi đợt thanh toán. Phí bảo trì sẽ được thanh toán trong đợt:

Đúng! Sai!

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS

Đúng! Sai!

Khi tiếp xúc, tư vấn khách hàng, người môi giới không nên:

Đúng! Sai!

Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó: Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng. Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng. Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Người mua sẽ thanh toán trong đợt 6 là:

Đúng! Sai!

Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS độc lập

Đúng! Sai!

Người môi giới BĐS được hiểu 1 cách khái quát

Đúng! Sai!

Điểm nào đặc biệt quan trọng đối với việc hoạch địch chiến lược Marketing trong kinh doanh BĐS

Đúng! Sai!

Tình huống: Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồng. Ngân hàng định giá 420 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị của BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là

Đúng! Sai!

Trong môi giới BĐS dự án, tiếp nhận sản phẩm là bước đầu tiên để nhân viên kinh doanh có thể ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó: Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng. Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng. Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán. Người mua sẽ thanh toán đợt 6 là.

Đúng! Sai!

Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó: Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐTiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng. Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng. Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Sau khi thanh toán tiền đặt cọc 50.000.000 VNĐ. Người mua sẽ thanh toán trong đợt 1 còn lại là:

Đúng! Sai!

Tình huống : Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau: Diện tích sử dụng căn hộ F là : 55,04 m2 ( được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ; Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 57,7 m2, khách hàng được quyền:

Đúng! Sai!

Nội dung nào được xem là hỗ trợ tăng thêm của người môi giới đối với khách hàng ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Công việc đầu tiên khi người môi giới tìm kiếm khách hàng là phải xác định:

Đúng! Sai!

Phong cách đàm phán các bên cùng quan tâm đến lợi ích của nhau với tinh thần hợp tác và đều thu được lợi ích là phong cách đàm phán

Đúng! Sai!

Khi tư vấn đặc điểm của sản phẩm BĐS, người môi giới phải cho khách hàng thấy được:

Đúng! Sai!

Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS là

Đúng! Sai!

Một danh sách khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm riêng biệt là

Đúng! Sai!

Tình huống: Người mua đặt cọc 20 triệu đồng để mua căn nhà với giá 400 triệu đồng. Người bán đổi ý không bán. Giả sử trong hợp đồng đặt cọc không có điều khoản phạt vi phạm, thì người bán phải trả tiền đặt cọc và đền bù tiền thiệt hại cho người mua theo luật, tổng cộng số tiền trả lại cộng với phạt vi phạm :

Đúng! Sai!

Nguyên tắc của người môi giới muốn phát triển dài hạn là

Đúng! Sai!

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Người môi giới BĐS phải có kiến thức về ( Câu hỏi có 2 đáp án đúng )

Câu hỏi có 2 đáp án đúng

Đúng! Sai!

Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó: Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng. Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng. Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Người mua sẽ thanh toán trong đợt 5 là:

Đúng! Sai!

Khi chất lượng sản phẩm như nhau thì phải lấy yếu tố nào để cạnh tranh trên thị trường?

Đúng! Sai!

Ôn thi chứng chỉ nghề môi giới bộ đề số 5
Kết quả bài làm

Chia sẻ kết quả:

Vui lòng điền thông tin để nhận kết quả!

Quiz by CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐỊNH HẢI